Poti sa ma curatesti (21 iunie 2012)

Pentru ce cârtiţi în inimile voastre? Ce este mai lesne: a zice: „Păcatele îţi sunt iertate” sau a zice: „Scoală-te şi umblă?” (Luca 5,22.23)
Evreii considerau că boala – şi îndeosebi lepra – era o pedeapsă pentru păcat şi de aceea era numită „degetul lui Dumnezeu”. Nimeni nu ştia cum putea fi vindecată. În lucrarea Sa, Hristos a întâlnit mulţi oameni care sufereau de această boală. Un lepros a auzit de Isus şi de puterea Sa de a vindeca. Dar cum putea să-L întâlnească? Leproşii nu aveau voie să intre în cetăţi. Obstacolele erau mari. Însă el nu s-a dat bătut şi, în cele din urmă, l-a găsit pe Isus în timp ce îi învăţa pe oameni pe malul lacului. A urmărit de departe cum Isus Îşi punea mâinile peste şchiopi, orbi şi paralitici. Apoi îi urmărea pe cei vindecaţi cum săreau de bucurie, lăudându-L pe Dumnezeu. Credinţa şi speranţa l-au împins mai aproape de oameni, care s-au dat înapoi dezgustaţi la vederea lui. Căzând la picioarele lui Isus, el a strigat: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti!” (Matei 8,2) Punându-Şi mâna peste el, Isus i-a răspuns: „Da, vreau, fi i curăţit” (versetul 3). Chiar în clipa aceea, trupul lui s-a vindecat şi muşchii şi-au recăpătat vigoarea. Minunile de vindecare ale lui Isus erau ilustraţii pentru curăţirea sufletului de păcat. Vindecarea paraliticului din Capernaum a ilustrat acest adevăr, la fel ca vindecarea leprosului. Deşi omul paralizat îşi dorea vindecarea de boală, dorinţa lui cea mai mare era eliberarea de sub povara păcatului. Isus ştia acest lucru şi l-a asigurat: „Omule, păcatele îţi sunt iertate!” (Luca 5,20) Un gând inspirat: „Slăbănogul a găsit în Hristos vindecare atât pentru suflet, cât şi pentru corp. Vindecarea spirituală a fost urmată de vindecarea fi zică. […] Astăzi sunt mii de oameni care suferă de boli fizice şi care, la fel ca slăbănogul, ar dori să audă cuvintele: ’Păcatele îţi sunt iertate.’ Povara păcatului, cu neliniştea şi cu dorinţele lui neîmplinite, este cauza bolilor lor. Ei nu pot să afl e odihnă câtă vreme nu vin la Vindecătorul sufletelor lor.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 270) Mesajul zilei: Isus a venit ca să ne dea viaţă din belşug, atât fi zic, cât şi spiritual. El poate să ne vindece şi să ne ierte, la fel cum i-a iertat şi i-a vindecat pe cei din vremea Sa.
21/06/2012