La Capernaum (20 iunie 2012)

Ei erau uimiţi de învăţătura Lui, pentru că vorbea cu putere. (Luca 4,32)
Isus nu S-a implicat în numeroasele disensiuni care existau atunci între iudei. El venise să prezinte adevărul şi îl rostea într-un mod simplu şi direct, în vreme ce învăţătorii lui Israel vorbeau cu îndoială şi ezitare, lăsându-i pe ascultătorii lor într-o stare şi mai mare de incertitudine. Mântuitorul era mai degrabă serios, decât vehement. El Îşi adapta mesajele la nevoile ascultătorilor. Apela cu tact la mintea oamenilor cu prejudecăţi şi îi surprindea prin ilustraţii care le captivau atenţia. El folosea imaginaţia pentru a ajunge la inimă. Oamenii cu cea mai înaltă educaţie erau fascinaţi de cuvintele Sale, iar cei neînvăţaţi erau binecuvântaţi. El urmărea schimbarea care se vedea în expresia feţei ascultătorilor Săi. Odată, Isus a fost întrerupt de un demonizat, dar El l-a mustrat pe demon şi l-a eliberat pe sărmanul om din această robie. Mintea suferindului fusese întunecată de Satana, însă adevărul Mântuitorului a străpuns bezna. Vecinii îi cunoşteau bine trecutul – făcuse din viaţa lui un fel de carnaval şi fusese înrobit de plăceri păcătoase. Remuşcările veniseră prea târziu şi omul căzuse neputincios sub puterea lui Satana, aşa cum se întâmplă cu toţi cei care acceptă să se joace cu păcatul. Conducătorii şi învăţătorii religioşi din vremea lui Hristos nu aveau puterea de a se opune lucrării lui Satana, fi indcă numai puterea lui Dumnezeu îl poate învinge pe cel rău. Acelaşi lucru este valabil şi astăzi. Mulţi oameni constată că sunt înrobiţi de Satana, pentru că nu au permis ca puterea lui Dumnezeu să lucreze în viaţa lor. Un gând inspirat: „Aşa va fi lupta cea mare de la sfârşit, dintre neprihănire şi păcat. În timp ce viaţa, lumina şi puterea nouă coboară de sus asupra ucenicilor lui Hristos, o viaţă nouă izvorăşte şi de jos, dându-le putere agenţilor lui Satana. […] Cu iscusinţa câştigată în decursul veacurilor de luptă, prinţul răului lucrează sub o înfăţişare amăgitoare. El se arată îmbrăcat ca un înger de lumină, iar mulţimile ’se alipesc de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor’ (1 Timotei 4,1).” (Hristos, Lumina lumii, pag. 257) Mesajul zilei: Puterile răului sunt la lucru în lume şi astăzi, ca şi în trecut. Satana acţionează cu multă dibăcie ca să ne distrugă discernământul spiritual.
20/06/2012