Chemarea ucenicilor (19 iunie 2012)

Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. (Matei 4,19)
După ce a ţinut predica din barca lui Petru, Isus l-a rugat pe acesta să iasă în larg, acolo unde Petru şi ceilalţi nu reuşiseră să prindă niciun peşte toată noaptea. Oricine ştia că noaptea e timpul cel mai bun pentru pescuit, dar fi indcă Isus a spus, Petru şi fratele lui au aruncat mreaja, deşi era dimineaţă. Imaginează-ţi surpriza pe care au avut-o când plasa de pescuit s-a umplut cu peşti şi au fost nevoiţi să-i cheme pe Iacov şi pe Ioan să le vină în ajutor, ca să ducă peştii la mal! Petru s-a ruşinat de necredinţa lui; în prezenţa purităţii infi nite, el a devenit conştient de necurăţia lui şi a căzut la picioarele lui Isus. Până în acel moment, niciunul dintre ucenici nu Îl urmase pe Isus tot timpul, însă, când El i-a invitat să-şi lase plasele de pescuit şi să devină pescari de oameni, ei L-au urmat cu bucurie. Ea a schimbat subiectul, aducând în discuţie o problemă teologică abstractă, dar Isus S-a întors la implicaţiile spirituale ale închinării adevărate. El i-a spus că închinarea adevărată nu depinde de locul de închinare, ci de curăţia inimii. Bărbaţii aceştia nu primiseră educaţie în şcolile vremii. Isus nu era împotriva educaţiei, fi indcă El ştia că dezvoltarea intelectuală este o binecuvântare atunci când oamenii învăţaţi sunt stăpâniţi de dragostea lui Dumnezeu şi consacraţi în slujba Sa. Însă El a ales oameni umili, care nu se încredeau în ei înşişi. Duhul Sfânt îi poate educa pe cei care pornesc de la o atitudine de neîncredere în sine şi de la dorinţa de a se lăsa învăţaţi. În urma instruirii primite din partea Mântuitorului, ucenicii nu mai erau ignoranţi şi needucaţi. Ei au devenit asemenea Lui în ceea ce priveşte gândirea şi caracterul. Un gând inspirat: „Acela care Îl iubeşte mai mult pe Hristos va face cel mai mult bine. Nelimitată va fi efi cienţa celui care, dând eul la o parte, Îi dă prilej Duhului Sfânt să lucreze asupra inimii şi trăieşte o viaţă pe deplin consacrată lui Dumnezeu. […] Dacă oamenii cu viaţă umilă ar fi fost încurajaţi să facă tot binele pe care îl puteau face, dacă nu s-ar fi aşezat asupra lor mâini care să le înăbuşe zelul, ar fi fost o sută de lucrători pentru Hristos acolo unde astăzi nu este decât unul.” (Hristos,Lumina lumii, pag. 250) Mesajul zilei: Indiferent de pregătirea pe care o avem, Isus poate să ne ajute să devenim lucrători efi cienţi, dacă dorim să fi m modelaţi de Duhul Sfânt şi dacă rămânem smeriţi.
19/06/2012