La fantana lui Iacov (14 iunie 2012)

Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă apa, pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică. (Ioan 4,13.14)
În drum spre Galileea, Isus a trecut prin Samaria pe la miezul zilei şi era obosit şi flămând. După câteva clipe, o samariteancă a venit la fântână să ia apă. Isus i-a cerut apă. Îi era sete, într-adevăr, dar El a folosit această cerere şi ca pe un mod plin de tact de a intra în discuţie cu această femeie. Isus a evitat disputa şi a apelat la curiozitatea femeii atunci când i-a spus că are ceva de care ea avea nevoie şi că, dacă va primi acel lucru, nu va mai avea niciodată nevoie să-l caute. Apoi a rugat-o să-l cheme pe soţul ei. Înainte să îi fie oferit darul mântuirii, ea trebuia să-şi recunoască păcătoşenia. Ea a schimbat subiectul, aducând în discuţie o problemă teologică abstractă, dar Isus S-a întors la implicaţiile spirituale ale închinării adevărate. El i-a spus că închinarea adevărată nu depinde de locul de închinare, ci de curăţia inimii. În momentul acela, s-au întors ucenicii cu mâncare. Ei au descoperit cu surprindere că Isus stătea de vorbă cu o femeie, mai rău – cu o samariteancă. Femeia a plecat imediat, tresăltând de bucuria întâlnirii cu Isus. La scurt timp, ea s-a întors împreună cu mulţi oameni din locul acela, care L-au ascultat pe Isus şi care au crezut în adevărurile pe care El le-a prezentat. Un gând inspirat: „Îndată ce L-a găsit pe Mântuitorul, samariteanca i-a adus şi pe alţii la El. Ea s-a dovedit un misionar mai harnic chiar decât ucenicii. Ei n-au văzut nimic în Samaria care să arate că era un câmp promiţător. Gândurile lor erau aţintite asupra unei lucrări mari, care trebuia să se facă în viitor. Nu vedeau că în jurul lor chiar era o recoltă care trebuia adunată. Dar, prin femeia pe care o dispreţuiau, o întreagă cetate a fost adusă la Mântuitorul.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 195) Mesajul zilei: Orice om pe care îl întâlneşti poate fi „o samariteancă”, cineva care aşteaptă să audă vestea bună a mântuirii. Dumnezeu îi mântuieşte pe oameni individual, şi nu în grup.
13/06/2012