Noi L-am gasit pe Mesia (8 iunie 2012)

Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. (Ioan 1,50)
Aceasta era o perioadă de mare entuziasm pentru tot Israelul. Profeţia de şaptezeci de săptămâni a lui Daniel, referitoare la Mesia, era bine cunoscută, iar predicarea lui Ioan atrăsese atenţia conducătorilor religioşi din Ierusalim, care şi-au dat seama că trebuiau să cerceteze mai bine lucrarea lui. Ioan i-a asigurat că el nu era Mesia, ci numai glasul care strigă în pustie şi care pregăteşte calea înaintea Lui. Totuşi conducătorii iudei nu puteau împăca deloc ideea lor despre Mesia cu vreun aspect al lucrării lui Ioan. A doua zi după ce Îl botezase, Ioan L-a văzut pe Isus trecând pe acolo şi a strigat: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” (Ioan 1,36) Doi dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul, Andrei şi Ioan, L-au urmat pe Isus cu sfi ală, aşteptând să se ivească o ocazie în care să stea de vorbă mai mult cu El. Acest mic nucleu de urmaşi a început să crească odată cu alăturarea lui Petru şi Filip. Când a fost invitat să se alăture acestui grup, Natanael a fost dezamăgit să vadă că Isus purta însemnele trudei şi ale sărăciei. Dar Duhul Sfânt i-a stârnit interesul şi, în câteva minute, a fost convins că Isus era Mesia. Natanael este un exemplu minunat, demn de urmat. Dacă oamenii ar gândi cu mintea lor, fără să se încreadă în călăuzirea conducătorilor religioşi, ar avea şi ei o experienţă asemănătoare. Dar şi Natanael a avut nevoie de un prieten care să-l ducă la Isus. Un gând inspirat: „De fapt, prin aceste cuvinte, Hristos spunea: Pe ţărmurile Iordanului, cerul s-a deschis şi Duhul S-a coborât asupra Mea ca un porumbel. Scena aceasta n-a fost decât un semn că Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă veţi crede lucrul acesta, credinţa voastră va fi mai vie. Veţi vedea că cerurile sunt deschise şi că nu se vor mai închide niciodată. Eu le-am deschis pentru voi. Îngerii lui Dumnezeu se înalţă, ducând la Tatăl de sus rugăciunile celor înstrăinaţi şi împovăraţi, şi se coboară cu binecuvântare şi nădejde, curaj, ajutor şi viaţă pentru fiii oamenilor.”(Hristos, Lumina lumii, pag. 142) Mesajul zilei: Poţi şi tu să fii acela care aduce pe cineva la Isus, ca să fie mântuit.
08/06/2012