Ispitirea lui Isus (6 iunie 2012)

Atunci, Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de Diavolul. (Matei 4,1)
Isus S-a dus în pustie ca să fi e singur şi să capete putere pentru cărarea pătată cu sânge care Îl aştepta. El ştia desigur că Satana va fi acolo, fiindcă acesta era punctul culminant al marii lupte – El şi Satana, vechi adversari, stând faţă în faţă. Avea să fi e o confruntare directă. Satana cucerise aproape toată omenirea, în afară de câţiva care înţeleseseră semnificaţia serviciului de la sanctuar. El avea acum şansa de a-L prinde pe Isus în capcana ispitelor lui, fapt care i-ar fi adus biruinţa deplină în răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu şi a Legii Sale. În pustie, Isus l-a înfruntat pe Satana „într-o fi re asemănătoare cu a păcatului” (Romani 8,3). Acest lucru i-a dat lui Satana un mare avantaj – toţi ceilalţi oameni cu slăbiciuni asemănătoare trecuseră de partea lui. Toate ademenirile la care oamenii consideră că este foarte greu să reziste aveau să-I fie înfăţişate lui Isus în forma lor cea mai intensă: testul poftei, al iubirii de lume şi al iubirii de etalare care duce la încumetare. Isus ştia că soarta lumii depindea de modul în care avea să răspundă la ele. Totodată, Isus ştia – lucru care avea să-l nemulţumească pe Satana – că puterea fizică, puterea intelectuală şi valoarea morală a neamului omenesc scăzuseră. Însă El avea să demonstreze că omenirea, cu toate predispoziţiile ei, putea să ducă o viaţă de biruinţă. Un gând inspirat: „În puterea noastră este imposibil să aducem la tăcere pretenţiile firii noastre decăzute. Pe calea aceasta, Satana va aduce ispitele asupra noastră. Hristos ştie că vrăjmaşul va veni la orice fiinţă omenească, încercând să profite de slăbiciunile moştenite şi să-i ademenească, prin minciunile şi viclenia lui, pe toţi aceia care nu şi-au pus încrederea în Dumnezeu. Mergând prin locurile pe unde trebuie să treacă omul, Domnul a pregătit calea pentru ca noi să biruim. El nu vrea să fi m mai slabi în lupta cu Satana. El nu vrea să ne lăsăm intimidaţi, descurajaţi de atacurile şarpelui.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 122, 123) Mesajul zilei: De fi ecare dată când vom fi ispitiţi să ne satisfacem poftele şi patimile, Isus ne va da aceeaşi putere de a birui pe care a avut-o şi El la dispoziţie.
06/06/2012