Bucuria in Domnul (25 mai 2012)

Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi va netezi cărările. Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău! Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale. (Proverbe 3,5-8)
Creştinii sunt purtători de lumină pe drumul către cer. Noi ar trebui să trăim în aşa fel încât ceilalţi să dobândească o concepţie corectă despre Hristos prin exemplul nostru. Dacă Îl reprezentăm corect pe Hristos, vom face ca slujirea să fi e atrăgătoare, aşa cum şi este de fapt. Creştinii care strâng în sufl et amărăciune şi tristeţe, care murmură şi cârtesc, le dau celorlalţi o imagine falsă despre Dumnezeu şi despre viaţa creştină. Satana este mulţumit atunci când ne duce la necredinţă şi disperare. El lucrează ca să Îl înfăţişeze pe Domnul ca fi ind lipsit de compasiune şi milă. El ne umple imaginaţia cu idei false despre Dumnezeu şi, în loc să medităm la adevărul despre El, ne prindem gândurile de minciunile lui Satana şi Îl dezonorăm pe Dumnezeu prin faptul că nu avem încredere în El. Toţi oamenii au încercări şi supărări; cu toţii întâmpinăm ispite cărora ne este greu să ne împotrivim. Nu le povesti celorlalţi oameni necazurile tale; dimpotrivă, înfăţişează-le înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Stabileş te-ţi regula de a nu rosti niciun cuvânt de îndoială sau de descurajare. Prin cuvinte de încurajare şi de bucurie sfântă, poţi să faci multe lucruri pentru a lumina viaţa celorlalţi şi pentru a sprijini eforturile lor de a trăi pentru Isus. Un gând inspirat: „În lupta viitoare a credinţei şi a vieţii, ne putem aştepta la noi greutăţi, dar, privind la cele din trecut, precum şi la cele ce vor veni, putem spune: ’Până aici Domnul ne-a ajutat.’ [1 Samuel 7,12] ’Şi puterea ta să ţină cât zilele tale’ (Deuteronom 33,25). Încercările nu vor fi mai mari decât puterea care ne va fi dată pentru a le suporta. De aceea, să începem a îndeplini lucrarea care ne revine, oriunde vedem că este ceva de făcut, având încredinţarea că, orice va veni, ne va fi dată o putere proporţională cu încercările prin care vom trece.” (Calea către Hristos, pag. 125) Mesajul zilei: Zi şi noapte avem multe ocazii în care să ne exprimăm recunoştinţa, bucurându-ne în Domnul pentru multele Sale intervenţii divine.
25/05/2012