Credinta si acceptarea (18 mai 2012)

Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou. (Ezechiel 36,26)
Avem nevoie să fim în armonie cu Dumnezeu, să fim ca El. Avem nevoie de pacea pe care El ne-o promite. Dar banii nu o pot cumpăra; înţelepciunea nu o poate dobândi. Nu putem să o obţinem doar pentru că sperăm să o avem. Dar Dumnezeul nostru cel îndurător ne-o oferă „fără bani şi fără plată”. (Isaia 55,1) Cum putem primi darurile Sale? Oferă-te pe tine însuţi lui Dumnezeu! Cere-I să-ţi spele păcatele şi să-ţi dea o inimă nouă! Crede că El va face aceasta fiindcă aşa a făgăduit! Când a fost pe pământ, Domnul Isus i-a vindecat pe oameni de bolile lor, atunci când aveau credinţă în puterea Sa. Prin lucruri pe care puteau să le vadă, El le inspira încrederea că putea să îi ajute şi în lucrurile care nu se văd, că El are puterea de a ierta păcatele. Prin simpla credinţă în Dumnezeu, Îi permiţi Duhului Sfânt să genereze în tine o viaţă nouă. Acum eşti copilul Său, născut în familia Sa. Odată ce te-ai predat lui Dumnezeu, nu mai da înapoi! Roagă-L în fi ecare zi să-ţi dea Duhul Său Sfânt şi să te susţină prin harul Său! Spune: „Sunt al lui Hristos; M-am predat Lui.” Un gând inspirat: „Nu poţi face ispăşire pentru păcatele tale din trecut. Nu-ţi poţi schimba inima şi singur nu poţi deveni sfânt. Dar Dumnezeu făgăduieşte că va face toate acestea pentru tine, prin Domnul Hristos. Crede această făgăduinţă. Mărturiseşte-ţi păcatele şi consacră-te lui Dumnezeu. Este alegerea ta să-I slujeşti. Cu aceeaşi certitudine cu care îndeplineşti tu acest lucru, Dumnezeu Îşi va îndeplini cuvântul faţă de tine. Dacă tu crezi […] că eşti iertat şi eliberat de păcat, Dumnezeu face din aceasta o realitate; tu eşti vindecat, întocmai cum i-a dat Domnul Hristos celui paralizat puterea de a umbla, îndată ce a crezut că este vindecat. Tot aşa se va întâmpla şi cu tine, în momentul în care vei crede. Nu aştepta să simţi că eşti sănătos, ci spune: ’Eu cred acest fapt; şi este aşa nu pentru că eu simt, ci pentru că Dumnezeu a făgăduit.’” (Calea către Hristos, pag. 51) Mesajul zilei: Putem să ne bizuim pe făgăduinţele lui Dumnezeu cu o credinţă simplă, ca a unui copil care are încredere totală în părinţii lui.
18/05/2012