Pacatosul are nevoie de Hristos (14 mai 2012)

Umblarea după lucrurile fi rii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. (Romani 8,7)
Dumnezeu i-a creat pe Adam şi pe Eva desăvârşiţi. Mintea şi firea lor erau în armonie totală cu El; gândurile lor erau curate şi sfi nte. Dar neascultarea a stricat această armonie. Egoismul a luat locul dragostei. Înainte de păcat, le plăcea să Îl întâlnească pe Creator şi să aibă comuniune cu El, se desfătau nespus în prezenţa Sa. Însă, după neascultare, au încercat să se ascundă de El, fi indcă le era frică. Din cauza păcatului lor, oamenii au devenit robi ai lui Satana şi ai păcatului şi ar fi rămas aşa pentru totdeauna dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit. Noi ne-am născut cu o fi re păcătoasă, care este în vrăjmăşie cu Dumnezeu şi cu adevărul Său. Inima nerenăscută nu găseşte plăcere în Dumnezeu şi nu poate să se bucure de prezenţa Sa. Cerul nu ar fi o bucurie pentru păcătos. Dimpotrivă ar fi o tortură, fi indcă fi rea lui este străină de spiritul dragostei neegoiste care se găseşte acolo. Omul păcătos nu poate ieşi prin propria putere din condiţia în care se află. Inima noastră este rea din fi re şi nu putem să o schimbăm. Dar Dumnezeu ne-a pus la dispoziţie o cale de scăpare. El ne iubeşte mai mult decât ne iubesc părinţii noştri pământeşti. El ne-a dat cel mai preţios dar pe care îl putea oferi atunci când Isus a părăsit cerul, ca să vină şi să ne mântuiască din păcatele noastre. El ne invită să venim la El şi să găsim iertare, o viaţă schimbată şi mântuire veşnică. Domnul Isus este singura soluţie la problema păcatului. Un gând inspirat: „Visurile omeneşti de progres sunt zadarnice şi toate eforturile pentru înălţarea omenirii sunt inutile, dacă oamenii neglijează singura Sursă de speranţă şi de ajutor pentru neamul omenesc căzut în păcat. Căci ’orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor’ (Iacov 1,17). Fără Dumnezeu, nu există niciun caracter cu adevărat excelent. Iar singura cale spre Dumnezeu este Domnul Hristos. El spune: ’Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine’ (Ioan 14,6).” (Calea către Hristos, pag. 21) Mesajul zilei: Noi nu putem să ne schimbăm fi rea păcătoasă prin propria putere şi de aceea trebuie să ne naştem din nou prin puterea Duhului Sfânt.
14/05/2012