Iubirea lui Dumnezeu fata de om (13 mai 2012)

Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea! El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre. (Mica 7,18.19)
Deşi este o carte de mici dimensiuni, Calea către Hristos este plină de semnifi caţie, întrucât explică aspectele principale ale marii lupte şi ne arată cum să ne aşezăm de partea lui Hristos ca să găsim iertare şi răscumpărare. Prin Hristos, tot ceea ce s-a pierdut din cauza păcatului va fi refăcut atât pe pământ, cât şi în viaţa fi ecărui individ. Satana şi-a pus toată răutatea la lucru ca să Îl reprezinte greşit pe Dumnezeu. În cer, el şi-a prezentat minciunile cu atâta dibăcie, încât o treime din îngeri (vezi Apocalipsa 12,4) au crezut că Dumnezeu este sever şi neiertător. El i-a convins pe îngeri, iar acum îi convinge şi pe oameni, că trăsătura principală a caracterului lui Dumnezeu este reptatea strictă, că El este un judecător sever, aspru şi pretenţios. Satana L-a înfăţişat pe Dumnezeu ca pe cineva care urmăreşte cu gelozie toate slăbiciunile şi greşelile oamenilor, ca să le aplice pedepse. Adevărul este că Dumnezeu ne iubeşte pe toţi – atât pe păcătoşi, cât şi pe cei care au primit harul Său – cu o dragoste nemărginită. Isus a venit în lumea aceasta întunecată ca să împrăştie umbrele aduse de Satana peste caracterul Tatălui. Isus S-a făcut om ca noi, ca să ne spună adevărul despre Dumnezeu. Când înţelegem dragostea Lui pentru noi, Îi răspundem cu dragoste, laudă şi credincioşie. Mai mult decât atât, când rămânem în legătură cu Hristos, suntem demni să purtăm numele de „copii ai lui Dumnezeu”. Isus a purtat păcatele noastre pentru ca Dumnezeu să fi e îndreptăţit să ne răscumpere. Un gând inspirat: „Domnul Hristos trebuia să Se identifice pe Sine cu interesele şi nevoile omenirii. El, care era una cu Dumnezeu, S-a legat de fi ii oamenilor cu legături care nu aveau să fi e rupte niciodată, […] purtând chipul nostru omenesc înaintea tronului Tatălui.” (Calea către Hristos, pag. 14) Mesajul zilei: Dragostea lui Dumnezeu faţă de oamenii căzuţi şi păcătoşi este tema Bibliei, de la început până la sfârşit. Acesta este mesajul pe care ni-l transmite fi ecare pagină.
13/05/2012