Casa lui Israel (11 mai 2012)

Israel va înflori şi va odrăsli şi va umple lumea cu roadele lui. (Isaia 27,6)
Făgăduinţa făcută de Dumnezeu lui Avraam – şi întregului Israel – că îl va binecuvânta şi că va face din el o binecuvântare (vezi Geneza 12,2) ar fi trebuit să se împlinească în mare parte în secolele de după întoarcerea israeliţilor din robie. Planul lui Dumnezeu era ca întregul pământ să fi e pregătit pentru prima venire a Domnului Hristos, la fel cum va trebui să fi e pregătit pentru a doua Sa venire. Făgăduinţele date poporului Israel erau condiţionate de ascultare. Păcatele de dinainte de robia babiloniană nu ar fi trebuit să se repete. Dacă israeliţii aveau să pună în practică principiile neprihănirii, răsplata – şi vremelnică, şi spirituală – avea să fi e bogată. În zilele lui Zorobabel, Ezra şi Neemia, se părea că poporul şi-a însuşit bine lecţia, poate chiar prea bine! Hotărâţi să se ferească de idolatrie, israeliţii au ridicat în jurul lor nişte ziduri care au împiedicat răspândirea adevărului despre Dumnezeu. Ei au văzut clar că ascultarea de Legea lui Dumnezeu le aducea prosperitate vremelnică, dar, în cea mai mare parte, ascultarea lor nu era o urmare a credinţei şi a iubirii. Ei nu au devenit lumina lumii, fi indcă s-au izolat de lume ca să se apere de idolatrie. În mod repetat, au păstrat pentru ei înşişi binecuvântările pe care ar fi trebuit să le împărtăşească lumii. Considerându-se neprihăniţi, ei s-au încrezut în faptele lor – în aducerea de jertfe şi în ţinerea rânduielilor – în loc să se bizuie pe meritele Mântuitorului, spre care arătau toate acestea. Totuşi, scopurile lui Dumnezeu aveau să se împlinească, dacă nu prin Israel, atunci prin alţii. Un gând inspirat: „Ceea ce Dumnezeu a urmărit să facă pentru lume, prin Israel, naţiunea aleasă, va aduce la îndeplinire, până la urmă, prin biserica Sa de pe pământ, de astăzi. El ’a dat via altor vieri’, poporului care păzeşte legământul Său, celor care, cu credincioşie, ’Îi dau roa dele la vremea lor’. Niciodată Domnul nu a îngăduit să rămână fără reprezentanţi adevăraţi pe pământ, care au făcut din interesele Sale propriile interese.” (Profeţi şi regi, pag. 713, 714) Mesajul zilei: Dumnezeu are încredere că poporul Său le va arăta oamenilor ce înseamnă pacea şi libertatea care vin din înţelegerea iubirii Sale iertătoare şi a puterii Sale.
11/05/2012