Venirea unui Rascumparator (10 mai 2012)

Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei. (Mica 5,2)
Marea luptă dintre Dumnezeu şi Satana a fost intensă în toate timpurile, de când primii noştri părinţi locuiau în Eden şi până la punctul culminant, în care Isus l-a înfruntat pe Satana pe pământ. Singura speranţă a poporului lui Dumnezeu era venirea unui Eliberator care să izbăvească toată omenirea din păcat. Speranţa aceasta a fost exprimată cel mai clar prin simbolul mielului înjunghiat în cadrul serviciilor de la sanctuar. Era planul lui Dumnezeu ca speranţa eliberării şi a refacerii să fi e vestită în toată lumea prin poporul Israel, care trebuia să proclame cu credincioşie Legea Sa şi jertfa ispăşitoare. Vechiul Testament este plin de făgăduinţe care au fost transmise de patriarhi şi profeţi din generaţie în generaţie. Prin intermediul tabernaculului din pustie şi a Templului din Ierusalim, israeliţii primeau zilnic învăţătură despre marile adevăruri referitoare la Hristos ca Răscumpărător, Preot şi Împărat. O dată pe an, gândurile lor erau îndreptate spre evenimentele fi nale ale marii lupte – marea lecţie a Zilei Ispăşirii. Satana nu a precupeţit niciun efort ca să Îl reprezinte greşit pe Dumnezeu şi, în mod special, să răstălmăcească soliile transmise de serviciile de la sanctuar. În timpul Vechiului Testament, poporul lui Dumnezeu a trebuit să înfrunte cea mai hotărâtă împotrivire, aşa cum se arată în istoria lui. Iar umbra aceasta a răului va deveni şi mai mare pe măsură ce se apropie timpul sfârşitului. Un gând inspirat: „Nu fără cea mai hotărâtă împotrivire a fost adus la îndeplinire planul divin. Pe orice cale posibilă, vrăjmaşul adevărului şi al dreptăţii s-a străduit să-i determine pe urmaşii lui Avraam să uite chemarea lor înaltă şi să se abată către o închinare la dumnezei falşi. Şi, deseori, străduinţele lui au avut reuşită. Timp de secole înainte de prima venire a lui Hristos, întunericul a acoperit pământul şi negură mare popoarele.” (Profeţi şi regi, pag. 687) Mesajul zilei: Experienţele poporului lui Dumnezeu din trecut sunt pentru noi un exemplu. Din greşelile şi biruinţele lor putem învăţa lecţii preţioase.
10/05/2012