Reforma (9 mai 2012)

Mi-a părut foarte rău şi am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Apoi am poruncit să se cureţe odăile şi am pus iarăşi în ele uneltele Casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare şi tămâia. (Neemia 13,8.9)
Poporul s-a angajat în mod solemn şi public să asculte de Legea lui Dumnezeu. Însă, la scurt timp după întoarcerea lui Neemia în Persia, închinătorii la idoli au căpătat o putere nouă, chiar şi în conducerea de la templu. Marele-preot însuşi a îngăduit ca un amonit, vrăjmaş aprig al lui Israel, să locuiască într-o încăpere din templu, destinată zecimilor şi darurilor. La revenirea în ţară, Neemia a luat măsuri prompte pentru a-l alunga pe intrus. Dar mai erau şi alte probleme mai serioase de rezolvat: zecimile şi darurile erau folosite greşit; lucrătorii de la templu nu erau susţinuţi corespunzător şi îşi găseau de lucru în altă parte. Când Neemia a revenit, lucrătorii s-au întors şi s-au adus din nou daruri la templu. O altă problemă era dispreţuirea Sabatului în special de către cei care făceau negoţ cu păgânii. Neemia i-a mustrat fără teamă, a poruncit ca porţile Ierusalimului să fi e închise înainte de venirea Sabatului şi să rămână închise până la apusul soarelui. Căsătoriile dintre evrei şi păgâni constituiau în continuare o mare problemă. Neemia a insistat ca familiile acestea să plece din Ierusalim, chiar familiile preoţilor şi ale căpeteniilor. Mulţi au ales să li se alăture samaritenilor, împreună cu care au construit un templu pe muntele Garizim, care să rivalizeze cu cel din Ierusalim. Neemia ne-a arătat că nu trebuie să acoperim răul cu o aşa-zisă dragoste. Este nevoie astăzi de astfel de oameni. Un gând inspirat: „În lucrarea de reformă ce urmează să fi e făcută astăzi, este nevoie de bărbaţi care, asemenea lui Ezra şi Neemia, nu vor acoperi şi nu vor scuza păcatul, nici nu se vor da înapoi de la apărarea onoarei lui Dumnezeu. […] Ei îşi vor aduce aminte că Dumnezeu nu caută la faţa oamenilor şi că asprimea pentru câţiva se poate dovedi a fi milă pentru mulţi.” (Profeţi şi regi, pag. 675) Mesajul zilei: În aceste zile din urmă, poporul rămăşiţei „va drege spărturile” făcute în Legea lui Dumnezeu din cauza lipsei de curăţie morală, atât de răspândită în societate.
9/05/2012