Indrumati in Legea lui Dumnezeu (8 mai 2012)

Şi tot poporul s-a dus să mănânce şi să bea. Şi au trimis câte o parte şi altora şi s-au veselit mult. Căci înţeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră. (Neemia 8,12)
De pe piedestalul din lemn pe care stătea, bătrânul Ezra privea la marea de oameni care îl asculta în timp ce înălţa la Dumnezeu o rugăciune de mulţumire. El ştia că mulţi nu înţelegeau bine limba ebraică fi indcă proveneau din familii mixte, formate din evrei şi păgâni din vecinătate. De aceea, timp de câteva zile, Ezra le-a citit cuvintele Scripturii şi le-a explicat cu grijă înţelesul lor. Prima parte a zilei era devotată activităţilor religioase, iar după-amiaza se comemorau binecuvântările lui Dumnezeu. Săracilor li se oferea hrană. Această redeşteptare spirituală a durat zece zile, până în ziua a zecea a lunii, până la Ziua Ispăşirii. Toată adunarea a încheiat un legământ cu Domnul, angajându-se să păzească toate poruncile Sale. În plus, legământul acesta a fost scris pe un sul, ca să nu fi e dat uitării, şi a fost semnat de preoţi, de leviţi şi de căpetenii, în numele poporului. Tot atunci, au fost luate măsuri pentru susţinerea serviciilor de închinare publică. Pe lângă zecime, poporul s-a angajat să contribuie anual cu o anumită sumă pentru serviciile de la sanctuar. De asemenea, înainte de încheierea zilelor de consacrare, poporul şi-a înnoit hotărârea de nu mai călca Sabatul. Până în acel moment, Neemia nu şi-a exercitat autoritatea ca să-i împiedice pe negustorii păgâni să intre în Ierusalim. Dar le-a cerut evreilor să promită în mod solemn că nu vor mai călca Sabatul, cumpărând mărfurile acestor negustori, în speranţa că, în felul acesta, negustorii vor renunţa să mai vină în cetate. Un gând inspirat: „Eforturile lui Neemia de a restatornici închinarea la adevăratul Dumnezeu fuseseră încununate de succes. Atâta vreme cât poporul avea să fi e credincios legământului pe care-l făcuse, atâta vreme cât israeliţii aveau să fi e ascultători de Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul urma să-Şi împlinească făgăduinţa, revărsând binecuvântări bogate asupra lor.” (Profeţi şi regi, pag. 668) Mesajul zilei: Indiferent cât de mult ne-am îndepărtat de Dumnezeu, nu trebuie să disperăm. Putem primi iertare dacă ne pocăim cu sinceritate.
8/05/2012