Mustrare impotriva asupririi (6 mai 2012)

Ei au răspuns: „Le vom da înapoi şi nu le vom cere nimic, vom face cum ai zis.” Atunci, am chemat pe preoţi, înaintea cărora i-am pus să jure că îşi vor ţine cuvântul. (Neemia 5,12)
Înainte de terminarea reconstrucţiei, Neemia a trebuit să rezolve o altă problemă. Din cauza dezorganizării, hrana era puţină, preţurile erau exagerate şi săracii trebuiau să procure hrană pe datorie pentru familiile lor. În acelaşi timp, ei trebuiau să împrumute bani, cu o dobândă mare, ca să plătească taxa grea impusă de împăraţii Persiei. Aşa cum se întâmplă de obicei, oamenii înstăriţi profi tau de situaţie ca să se îmbogăţească şi mai mult Situaţia aceasta i-a provocat lui Neemia o mare supărare (vezi Neemia 5,6). El a convocat adunarea ca să ajungă împreună la o soluţie, deşi mulţi dintre oamenii înstăriţi care îi exploatau pe semenii lor erau tocmai persoanele de la care spera să obţină bani pentru reconstrucţie. El i-a îndemnat cu tact, dar cu fermitate, să ia în considerare o cale mai bună de îngrijire a nevoilor tuturor şi criza s-a încheiat. Lecţia aceasta este valabilă în orice vreme: cei care profi tă de ignoranţa, de slăbiciunea sau de necazul altora resping lumina adusă de Duhul Sfânt în inima lor. Un gând inspirat: „Chiar şi printre aceia care pretind că umblă în temere de Domnul sunt unii care merg din nou pe calea urmată de căpeteniile lui Israel. Deoarece stă în puterea lor să facă lucrul acesta, ei pretind mai mult decât este drept şi, în felul acesta, devin asupri tori. Şi pentru că lăcomia şi trădarea se văd în viaţa acelora care poartă numele lui Hristos, pentru că biserica menţine în registrele ei numele acelora care şi-au câştigat averi prin nedreptate, religia lui Hristos este batjocorită. […] Într-o mare măsură, biserica este răspunzătoare pentru păcatele membrilor ei. Ea sprijină răul, dacă nu-şi înalţă glasul împotriva lui.” (Profeţi şi regi, pag. 651) Mesajul zilei: Dărnicia noastră faţă de cei în nevoie dovedeşte că suntem cu adevărat recunoscători pentru binecuvântările şi îndurările pe care le primim de la Dumnezeu.
6/05/2012