O redesteptare spirituala (3 mai 2012)

Dumnezeule, sunt uluit şi mi-e ruşine, Dumnezeule, să-mi ridic faţa spre Tine. Căci fărădelegile noastre s-au înmulţit deasupra capetelor noastre şi greşelile noastre au ajuns până la ceruri. (Ezra 9,6)
Sosirea lui Ezra la Ierusalim nu era nicidecum prea timpurie. El a afl at îndată că mulţi dintre cei care se întorseseră în urma decretelor date anterior pierduseră din vedere sfi nţenia Legii lui Dumnezeu şi că unii conducători trăiau făţiş în păcat. Una dintre principalele probleme descoperite de Ezra a fost aceea a căsătoriilor evreilor cu femei din popoarele învecinate. Chiar şi unii preoţi şi leviţi se făceau vinovaţi de acest păcat. Căsătoriile de acest tip constituiau una dintre principalele cauze ale apostaziei în care căzuseră înainte de a fi duşi ca robi în Babilon. În rugăciunile sale publice pentru popor, Ezra şi-a exprimat clar mâhnirea faţă de păcatele care au reapărut în mijlocul poporului. Durerea lui şi a apropiaţilor lui a afectat mult poporul, care „vărsa multe lacrimi” (Ezra 10,1). Acest lucru a constituit începutul unei redeşteptări minunate. Oriunde lucra Ezra, avea loc o redeşteptare a interesului faţă de studiul Scripturii. În vremea noastră, abandonarea adevărurilor clare ale Bibliei i-a determinat pe mulţi să se abată de la Legea lui Dumnezeu. Ideea că oamenii sunt scutiţi de ascultarea de poruncile lui Dumnezeu a subminat importanţa îndatoririlor morale. Ultima mare bătălie în confl ictul dintre adevăr şi minciună va fi între legile omeneşti şi Legea lui Dumnezeu. Un gând inspirat: „Puterile care s-au unit împotriva adevărului sunt acum neobosite la lucru. Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, care a ajuns până la noi cu un preţ atât de mare de suferinţă şi sânge vărsat, este puţin apreciat. […] Mii de oameni care se mândresc cu cunoştinţa lor consideră ca o dovadă de slăbiciune încrederea deplină în Biblie şi ca o dovadă de erudiţie faptul de a pune la îndoială Scripturile şi de a spiritualiza şi înlătura cele mai importante adevăruri ale ei.” (Profeţi şi regi, pag. 625) Mesajul zilei:Orice reformă şi redeşteptare adevărată îndreaptă atenţia spre Cuvântul lui Dumnezeu şi subliniază nevoia după ascultarea sinceră de poruncile Sale.
3/05/2012