Ezra, preot si carturar (2 mai 2012)

Binecuvântat să fi e Domnul, Dumnezeul părinţilor noştri, care a pregătit inima împăratului ca să slăvească astfel Casa Domnului la Ierusalim. (Ezra 7,27)
La aproape şaptezeci de ani de la prima întoarcere din robie sub conducerea lui Zorobabel şi Iosua, Artaxerxes Longimanus a urcat pe tronul Medo-Persiei şi a dat un al treilea decret – şi cel din urmă – pentru restaurarea Ierusalimului. Ezra era din neamul lui Aaron şi fusese instruit pentru preoţie. De asemenea, el s-a familiarizat cu scrierile „înţelepţilor” medo-persani. Dar nu era mulţumit cu starea lui spirituală; el tânjea după o armonie deplină cu Dumnezeu. Această dorinţă l-a determinat să studieze scrierile profeţilor şi regilor, în încercarea de a înţelege de ce a îngăduit Dumnezeu ca Ierusalimul să fi e distrus şi poporul Său, dus în robie într-o ţară străină. În urma studiului, Ezra a trăit o convertire completă şi s-a hotărât să întrebuinţeze cunoştinţele sale pentru binecuvântarea şi pentru iluminarea poporului. El a adunat toate sulurile Scripturilor pe care a putut să le găsească, le-a transcris şi le-a dat şi altora. El i-a vorbit despre convingerile lui religioase şi împăratului, care a făcut din Ezra reprezentantul lui special. Infl uenţa exercitată de Ezra asupra împăratului a dus la un al treilea decret de rezidire a Ierusalimului – cheltuielile fi ind în întregime suportate de vistieria împăratului. Artaxerxes a aranjat ca toţi slujbaşii de la templu să benefi cieze de un tratament special. Totodată, el a luat măsuri pentru numirea conducătorilor civili care aveau să-i guverneze pe israeliţi după codul de legi iudaic şi i-a dat lui Ezra autoritatea de a-i învăţa pe oameni legile lui Dumnezeu şi de a-i judeca pe răufăcători. El a suportat cu generozitate cheltuielile de călătorie ale celor care se întorceau la Ierusalim. Uimitor! Un gând inspirat: „Grija manifestată de Ezra prin măsurile luate pentru transportarea în siguranţă a tezaurului Domnului ne învaţă o lecţie demnă de un studiu atent. […] În rânduirea de slujbaşi credincioşi pentru a lucra ca vistiernici ai bunurilor Domnului, Ezra a recunoscut nevoia de ordine şi organizarea în lucrarea lui Dumnezeu, precum şi valoarea acestora.” (Profeţi şi regi, pag. 617) Mesajul zilei:În lucrarea lui Dumnezeu de astăzi este nevoie de conducători ca Ezra.
2/05/2012