Ultimul rege al lui Iuda (18 aprilie 2012)

Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da jos. Dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea Aceluia care are drept la ea şi în mâna căruia o voi încredinţa. (Ezechiel 21,27) Ieremia i-a sfatuit pe Zedechia si pe toti iudeii, inclusiv pe cei luati ca robi în Babilon, sa se supuna în liniste conducerii temporare a cuceritorilor lor. Dar sfatul acesta era în opozitie cu înclinatiile inimii omenesti si Satana a profi tat de împrejurari ca sa-i determine pe profetii mincinosi – atât pe cei din Ierusalim, cât si pe cei din Babilon – sa declare ca jugul robiei avea sa fi e rupt în curând si ca natiunea lor îsi va recapata slava de odinioara. Ascultarea de aceste înselaciuni magulitoare si actiunile întreprinse în virtutea lor aveau sa conduca la decizii fatale din partea împaratului si a captivilor si aveau sa zadarniceasca planurile înduratoare ale lui Dumnezeu pentru ei. Fiecare razvratire din partea evreilor avea sa fi e urmata de impunerea unor restrictii si mai mari asupra libertatilor lor. Supunerea fata de Babilon era cea mai usoara pedeapsa pe care putea sa o aduca Dumnezeu, în îndurarea Lui, asupra unui popor atât de razvratit. Dar, daca se razvrateau împotriva acestei stapâniri, iudeii aveau sa cunoasca pedeapsa Lui în toata severitatea ei. Ieremia a sustinut cu fermitate politica de supunere, în ciuda opozitiei neclintite. El a trebuit sa se lupte nu numai cu profetii mincinosi, ci si cu preotii. „Prorocii si preotii sunt stricati; ’le-am gasit rautatea chiar si în Casa Mea’, zice Domnul.” (Ieremia 23,11) Un gând inspirat: „În timp ce Ieremia continua sa-si faca lucrarea, dând marturie în tara lui Iuda, prorocul Ezechiel a fost ridicat dintre robii din Babilon sa-i avertizeze pe cei exilati; de asemenea, sa confi rme cuvântul Domnului care fusese rostit prin Ieremia. În anii de pe urma ai domniei lui Zedechia, Ezechiel a aratat foarte clar nebunia încrederii în pre vestirile false ale celor care îi determinau pe robi sa nadajduiasca întro întoarcere apropiata la Ierusalim. El a fost, de asemenea, îndrumat sa prevesteasca, printr-o varietate de simboluri si solii solemne, asediul si distrugerea totala a Ierusalimului.” (Profeti si regi, pag. 448) Mesajul zilei: Fiecare om are nevoie de o relatie personala cu Dumnezeu, ca sa fi e în stare sa discearna voia Sa. Dumnezeu ne-a promis ca ne va da Duhul Sfânt ca sa ne calauzeasca atunci când cautam sfatul Sau.
18/04/2012