"DUCEȚI-VĂ ȘI ÎNVĂȚAȚI TOATE NEAMURILE"

     Însărcinarea pe care Mântuitorul le-a dat-o ucenicilor îi cuprinde pe toți credincioșii. Îi cuprinde pe toți ce care vor crede în Hristos până la sfârșitul timpului. Este o mare greșeală să crezi că lucrarea de mântuire a sufletelor depinde numai de predicatorul întărit prin binecuvântare pentru acest lucru. Însărcinarea de a predica Evanghelia le este dată tuturor acelora care au simțit chemarea cerească. Toți cei care primesc viața lui Hristos sunt sfințiți pentru lucrarea de mântuire a semenilor lor. Biserica a fost întemeiată pentru lucrarea aceasta, și toți aceia care iau asupra lor sfânta ei răspundere se leagă prin aceasta să fie conlucrători cu Hristos. “Duhul și mireasa zic: “Vino!” și cine aude să zică: “Vino!” (Apocalipsa 22.17). Cel care aude trebuie să repete invitația. Oricare ar fi chemarea pe care cineva o are în viață, cea dintâi grijă a lui va fi să câștige suflete pentru Hristos. S-ar putea să nu fie în stare să vorbească înaintea unei adunări, dar poate lucra pentru câțiva. Acestora le poate destăinui ce a învățat de la Domnul său. A servi lui Hristos nu înseamnă numai a predica. Este serv cel care îl ajută pe bolnav și pe suferind, îl sprijină pe cel nevoiaș și spune cuvinte de mângâiere pentru cel întristat și cel cu credință slabă. Aproape și departe, se găsesc oameni copleșiți de simțul vinovăției. Omenirea nu este înjosită de greutăți, de muncă și de sărăcie, ci de vinovăție și de înfăptuirea de rele. Lucrul acesta aduce neliniște si nemulțumire. Hristos dorește ca servii Săi să slujească sufletelor bolnave de păcat. Ucenicii trebuiau să-și înceapă lucrarea de acolo de unde se aflau. Nici câmpul cel mai puțin promițător nu trebuia să fie trecut cu vederea. Tot așa, fiecare lucrător pentru Hristos trebuie să înceapă de acolo de unde se află. Chiar în familia noastră pot fi suflete care flămânzesc după simpatie, care mor de foame din lipsă de pâine a vieții. Pot fi copii care trebuie să fie educați pentru Hristos. Sunt păgâni chiar la poarta noastră…

   “Viața lui Isus”, cap. 86 - Ellen G. White

Ai un examen? Bea apă!

       Elevii care nu beau apă înainte de examen riscă să lucreze mai puțin eficient, din pricina deshidratării. Cercetători ai Universității...

Georg Friederich Handel

 

       In fiecare vineri seara in familia mea se asculta muzica clasica. Desi eram mica, o melodie mi se intiparise in minte. Parca aud si acum ecoul unui cor

"Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită".

Romani 12:2