Redeșteptare prin reconvertire

     Unde să ne uităm pentru a înţelege în ce stare se află astăzi trupul Domnului Hristos? Adunările noastre, Sabat după Sabat, adună tot mai puţini închinători. Am încercat să ocolesc noţiunea de „statistică”, deşi este biblic să tresărim ori de câte ori vedem că în loc de „ o sută” suntem doar „nouăzeci şi nouă”. Dar dacă nu mai suntem nici „nouăzeci şi nouă”? Evident, numerele nu sunt totul, deşi mesajul lor este aspru şi inevitabil: descreştem, ne micşorăm, dăm înapoi! Pentru o privelişte mai luminoasă, îndreptăm reflectorul spre sufletele care şi-au găsit în Domnul Isus bucuria mântuirii şi care au sporit bucuria îngerilor şi a martorilor devotaţi ai Evangheliei, mai mult sau mai puţin cunoscuţi de noi. Dar botezurile s-au împuţinat de la an la an, în timp ce devierile – atât în învăţătură, cât şi în practică – s-au înmulţit. Avem mai puţini „nou-născuţi”, dar avem mai multă apatie şi mai multe tensiuni. Paradigma comportamentului societăţii în care trăim este preluată mai mult sau mai puţin voluntar, iar „chipul veacului” se strecoară şi în Biserică. Deşi avem la dispoziţie resurse şi ocazii fără precedent, câştigul spiritual şi misionar este îngrijorător. Ar putea fi oare altfel, dacă după muzica de la biserică mă „răcoresc” cu muzica lumii? Dacă nu agreez predica de la amvon şi îmi dau „învăţători după poftele” mele? Dacă am timp pentru multe, dar nu pentru misiune? Dacă Sabatul nu este adevărata mea desfătare şi dacă Scriptura nu este mai dorită decât pâinea cea de toate zilele?!! Ca „să creştem în toate privinţele” (Efes. 4:15), avem nevoie să creştem întâi în Spirit. Suflul înviorător al redeşteptării nu trece spre noi peste muntele nearuncat în mare: păcatul făţiş sau ascuns, bârfa, nemulţumirea, îngăduinţa nesănătoasă, orgoliul, nespiritualitatea sau indiferenţa. “Biserica noastră are nevoie de o reînviorare spirituală. Acum este timpul ca lucrarea de pocăinţă şi mărturisire a păcatelor să fie extinsă în profunzime. Acum este timpul pentru poporul lui Dumnezeu să-I permită Duhului Sfânt să facă o lucrare deplină de curăţire, pentru ca tot egoismul, toate greşelile să fie smulse din inima lor. Rugăciunea mea este ca Domnul să te ajute pe tine şi întreaga Biserică.” (Ellen White, 9 septembrie1903, Scrisoare către un prezbiter).


Teodor Huțanu, redactor-șef Curierul Adventist

Remedii pentru răceală

      O banală răceală ne poate da bătăi de cap zile la rând, iar folosirea excesivă de medicamente poate mai mult să dăuneze sănătăţii decât să ajute.

Franz Joseph Hayden...

 

        Se povestește că Franz Joseph Hayden (1732 - 1809) se afla în sala de concerte din Viena când se interpreta Oratoriul Creațiunea, compus de el.

"Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită".

Romani 12:2