Libertate

     Omul se naște condiționat de o mulțime de limitări. Este o creatură, este muritor, este pământean, are o capacitate limitată de cunoaștere și gândire, este limitat la simțurile prin care percepe realitatea… Nu pare o soartă de invidiat. Și totuși, Dumnezeu l-a creat pe om cu o caracteristică definitorie și care-l face o creatură specială: libertatea, libertatea de conștiință. În baza acestei libertăți se construiește responsabilitatea morală, răspunderea față de Dumnezeu care l-a creat. De-a lungul istoriei această libertate de conștiință a fost cea mai atacată caracteristică a ființei umane. Din nefericire, au existat epoci în care însăși biserica (mai ales când a fost majoritară) s-a angrenat în această strădanie de a nega omului obișnuit acest dar cu care l-a înzestrat Dumnezeu. Politicienii, de la cei din negura istoriei, trecând prin Antichitatea înfloritoare a Imperiului Roman, prin Evul Mediu născător de arte și inchiziții, prin epoca modernă care a creat mașini și a încercat să-i transforme și pe oameni în mașini și până în postmodernismul nostru cel de toate zilele, au încercat să limiteze cât mai mult libertatea de conștiință a oamenilor și în acelaș timp să afirme că ei sunt apărătorii cei mai aprigi ai acestei libertăți. Ceea ce este și mai greu de înțeles este faptul că, înșiși oamenii s-au străduit, atât individual, cât, mai ales ca mulțimi, să-și interzică unii altora acest drept divin. Persecuțiile generate de stat sau de biserică au fost atât de eficiente fiindcă s-au bazat pe încrâncenarea mulțimilor de a nega semenilor lor dreptul la o conștiință liberă. Și iată-ne astăzi, având o mulțime de legi în apărarea libertății de conștiință, dovadă că acest drept divin este din ce în ce mai amenințat. În măsura în care legislația protectoare se dezvoltă, tendința de a limita sau anula libertatea de conștiință a semenului sporește. Reducând la absurd tendințele, vom ajunge ca, în numele apărării libertății de conștiință, să o anulăm cu totul. Pentru binele suprem al umanității oamenii vor fi obligați să renunțe la acest drept. Despre asta vorbește destul de limpede profeția biblică… Cât încă beneficiem de acest dar divin, ar fi bine să nu uităm că libertatea noastră depinde de cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu: Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii mei; veți cunoaște adevărul,și adevărul vă va face slobozi. Ioan 8,31 u.p.- 32

   Valeriu Petrescu

Dilema consumului de lapte

       De mici suntem învățați să bem lapte, pentru că este sănătos și conține calciu, care ajută la întărirea oaselor. Unele studii infirmă însă aceste beneficii

...despre Carlos Paredes

 

       Poate ca ești pasionat de muzică și te regăsești în ea. Poate că muzica este parte din viața ta și o asculți zilnic sau poate ca ești mai mult decât un simplu admirator,

"Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită".

Romani 12:2